Aslaug Underhaug

Født 19. desember 1924, Jondal
Død 27. november 2018, Jondal

Aslaug Underhaug Galleri

Her finnes i øyeblikket ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Helge Underhaug