Informasjon

Aslaug Underhaug

  • Født: 19. desember 1924
  • Død: 27. november 2018

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: