Else Marie Gabrielsen

Født 14. mars 1931
Død 25. november 2018, Stavanger

Else Marie Gabrielsen Lenker

Her finnes i øyeblikket ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Evy Kunnas