Folkvard Ravndal

Født 21. mars 1945, Klepp
Død 9. oktober 2018, Sandnes

Folkvard Ravndal Lenker

Her finnes i øyeblikket ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Liv Marie Ravndal